Nowoczesne kotły na węgiel


Nowoczesne kotły na węgiel
Nowoczesne kotły na węgiel

Kotły na węgiel
To najmniej ekologiczne z przedstawionych tu rozwiązań. Nawet kotły na popularny obecnie węgiel typu eko-groszek należą do urządzeń niekorzystnie oddziałujących na środowisko. Ekologiczne właściwości eko-groszku polegają na niskiej zawartości siarki (do %) i popiołu (do 10%). Spaliny powstające z jego spalania zawierają mniej dwutlenku siarki niż pochodzące ze spalania innych gatunków węgla. Oprócz mniejszego zanieczyszczenia atmosfery wynika z tego wydłużenie żywotności elementów kotła i komina, które korodują pod wpływem działania kwasu siarkowego i siarkawego powstających w wyniku reakcji siarki z parą wodną. Największe zanieczyszczenie powietrza powoduje spalanie węgla w postaci miału. Konstrukcja kotłów na węgiel jest bardzo prosta, i wyprodukować je może praktycznie każdy, kto umie spawać blachę. Dzięki temu są to najtańsze ze wszystkich kotłów kosztują czasem niewiele ponad tysiąc złotych. Kotły na węgiel różnią się konstrukcją w zależności od tego, do spalania jakiego rodzaju węgla są przeznaczone. Węgiel jest klasyfikowany zależnie od sortymentów, czyli wymiarów jego ziaren. Najtańsze są kotły na węgiel o największym rozmiarze ziaren -typu orzech czy kostka. Najciekawszym rozwiązaniem są kotły wyposażone w podajnik paliwa, tzw. retortowe - przeznaczone do spalania węgla sortymentu groszek, a więc także eko-groszku. Kotły retortowe charakteryzują się najwyższą spośród kotłów węglowych sprawnością, czyli pracują najbardziej ekonomicznie. Z tej samej ilości spalonego w nich węgla uzyskuje się najwięcej ciepła. Wynika to z zastosowanej w nich technologii - paliwo i powietrze do spalania są w nich dozowane w określonych proporcjach i w optymalnej ilości. Są też uważane za ekologiczne. Ze spalanego w nich węgla pozostaje niewiele popiołu, a do atmosfery trafiają mniejsze ilości tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, niż w wyniku pracy kotłów tradycyjnych. Wynika to w dużej mierze z tego, że kotły retortowe są przystosowane do spalania wspomnianego wcześniej eko-groszku, a więc paliwa o podwyższonej jakości. Używanie gorszego węgla, o większej zawartości siarki i innych zanieczyszczeń, spowodowałoby oczywiście zwiększenie emisji trujących substancji, w dodatku byłoby też przyczyną przyspieszonej korozji kotła. Mogłoby także doprowadzić do uszkodzenia paleniska na skutek gromadzenia się tam zanieczyszczeń. Można zatem przypuszczać, że użytkownik takiego kotła nie będzie ryzykował i zastosuje paliwo dobrej jakości, czyli mniej degradujące środowisko.

Wczesna decyzja
Przed podjęciem decyzji o wyborze któregoś z opisywanych urządzeń trzeba pamiętać, że nie są one małe, a do tego potrzebne jest miejsce do magazynowania paliwa do nich. Załadunkowi paliwa, zwłaszcza węgla, towarzyszy brud. Choćby z tego powodu dla kotłów na paliwa stałe powinno się wygospodarować osobne pomieszczenie. Kotły i kominki potrzebują komina do odprowadzania spalin oraz kanału wentylacji wywiewnej. Dlatego decyzję o wyborze ogrzewania urządzeniami na paliwa stałe najlepiej podejmować jak najwcześniej - już na etapie wyboru projektu domu. Później może się okazać, że na kocioł na węgiel czy drewno po prostu brakuje miejsca.