Czym palić w kominku


Drewno do kominka

Ogrzewanie domu drewnem jest ekonomiczne, bo opał ten należy do najtańszych, a z dobrze wysuszonego można uzyskać sporo ciepła.

Drewno do kominka
W pobliżu kominka warto zrobić wnękę, w której będziemy przechowywać zapas opału. To rozwiązanie wygodne i praktyczne, bo drewno dosuszy się i nie trzeba zbyt często donosić go ze składziku

O przydatności drewna do spalania decyduje jego wartość opałowa, czyli ilość ciepła, jaka powstaje podczas spalania jednego kilograma surowca. Ponieważ drewno miękkie jest lżejsze od twardego,to trzeba spalić go więcej, by uzyskać tyle samo ciepła.

Drewno drzew liściastych jest najbardziej wartościowe. Ma mało żywicy, pali się równo i stosunkowo słabo dymi. Najbardziej cenione jest drewno twarde pozyskiwane z brzozy, buka,dębu, grabu, jesionu, klonu, robinii (zwane akacjowym) i wiązu. Gorsze jest drewno miękkie z lipy, osiki, topoli i wierzby. Drewno drzew iglastych zawiera dużo żywicy, ma więc wysoką wartość opałową, ale podczas spalania silnie dymi. Powstaje też wtedy tłusta sadza, która oblepia przewody kominowe i szybę kominka. W drewnie świerkowym żywica jest nierównomiernie rozmieszczona między włóknami i podczas spalania trzaska i sypie iskrami, co dla wielu osób ma też swój urok. Sporo żywicy jest również w drewnie drzew owocowych, zwłaszcza w wiśniowym.