Spalanie biomasy


Kotły na biomasę
Kotły na biomasę

Kotły na biomasę
Spalanie biomasy czy też biopaliw, a więc substancji powstałych w wyniku przetworzenia organizmów żywych, to jeden ze skutecznych sposobów na rozwiązanie problemu wyczerpywania się tradycyjnych paliw kopalnych. Teraz coraz częściej można znależć kotły do spalania kukurydzy, owsa, pestek owoców i słomy. Urządzenia te można polecić przede wszystkim rolnikom, bo są oni w stanie sami takie paliwo wyprodukować i na ogół mają je gdzie przechowywać, a niestety zajmuje ono dość dużo miejsca. Jako opał można wykorzystywać produkty rolne nienadające się do celów spożywczych, np. zaatakowane przez robaki czy gnijące. Spalanie pestek to dobry pomysł na ogrzewanie np. zakładów produkcyjnych, które i tak muszą się tego w jakiś sposób pozbywać. W przeciętnym gospodarstwie domowym za najlepsze rozwiązanie można uznać kocioł przeznaczony do spalania drewna, które jest paliwem odnawialnym, i którego spalanie nie powoduje tak dużego zanieczyszczenia środowiska jak spalanie węgla. W najnowocześniejszych kotłach proces spalania drewna jest przeprowadzany w taki sposób, aby doszło do spalenia całkowitego i zupełnego, czyli aby ograniczyć do maksimum zapylenie i powstawanie sadzy. Kotły takie nazywa się popularnie zgazowującymi. Są skonstruowane w taki sposób, aby zachodziło w nich zjawisko pirolizy, czyli suchej destylacji drewna, która prowadzi do uzyskania gazu drzewnego. Dzieje się tak przy szczelnie zamkniętej komorze załadowczej kotła, zamkniętym kominie i ograniczonym dopływie powietrza dostarczanego przez wentylator o automatycznie sterowanej wydajności. Następnie powstały gaz kierowany jest do dyszy, do której doprowadzone jest także powietrze. Proporcje powietrza i gazu drzewnego dobierane są automatycznie w taki sposób, by doszło do pełnego dopalenia produktów pirolizy. Aby spalanie drewna w kotle przebiegało w opisany sposób, wyposaża się go w odpowiedni układ automatycznej regulacji, a jego elementy muszą być odporne na szczególnie wysoką temperaturę. Z tego względu kotły tego typu są dość drogie, ale ich stosunkowo wysoka cena jest rekompensowana niską ceną spalanego w nich drewna. Pełny załadunek opału wystarcza na kilka, a nawet kilkanaście godzin pracy tego typu kotła. Konieczność ciągłego uzupełniania paliwa jest oczywiście dość uciążliwa, dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się kotły z automatycznymi podajnikami paliwa. Drewno ma postać zrębków, drobnych brykietów czy peletów.